“Tôi là Lương Bằng Quang, người đi tìm giải pháp thực tế nhất cho việc học hát và giúp bạn nổi tiếng.” – Lương Bằng Quang